Çocuk Cerrahisi

Ülkemizde çocuk cerrahisi eğitimi alan bir Çocuk Cerrahı yenidoğan döneminden 18 yaşına kadar, beyin cerrahisi, ortopedi ve kalp-damar cerrahisi ilgi alanları dışında kalan hemen her sistemde çocukluk çağında ortaya çıkan cerrahi sorunların tedavisi ile uğraşan kişidir. Bunların dışında, özellikle yenidoğan döneminde olmak üzere özellikle gastrointestinal (sindirim) ve solunum sistemini ilgilendiren doğumsal (konjenital) anormallikler çoğu zaman Çocuk Cerrahisinin ilgi alanı içindedir.

Bir Çocuk Cerrahı olarak bizler çocuklarda başlıca aşağıdaki hastalıklar ile uğraşmaktayız:

 1. Yenidoğan ve bebeklik dönemi sorunları: Yenidoğan döneminde (0-28 gün) saptanan doğumsal anormallikler

 • Solunum sistemi ve akciğer anomalileri
 • Yemek borusu anomalileri
 • Mide ve bağırsak sistemi anomalileri
 • Karaciğer ve safra yolları anomalileri
 • Böbrekler, idrar yolları ve mesane anomalileri
 • Karın duvarı oluşum anomalileri
 • Doğumsal tümörler

 2. Bebeklik döneminde (2-24 ay) saptanan sorunlar:

 • Doğumsal anomaliler (mide-bağırsak sistemi, solunum sistemi, üreme ve idrar yolları)
 • Bağırsak kanamaları
  • İnvajinasyon (bağırsakların içiçe geçmesi- düğümlenmesi)
  • Meckel divertikülü
 • Pilor stenozu (mide çıkımı) darlığı
 • Safra yolu tıkanıklıkları

 3. Her yaşta sık rastlanan sorunlar:

 • Cerrahi Sorunlar
  • Kasık fıtığı (inguinal herni)
  • Hidrosel
  • İnmemiş testis (kriptorşidizm)
  • Göbek fıtığı (umblikal herni)
  • Apandisit
  • Bağırsak tıkanıklıkları
  • Mide-bağırsak sistemine kaçan yabancı cisimler ya da solunum sorunları
 • Cerrahi olmayan sorunlar
  • Kabızlık, makatta yırtık (anal fissür) 
  • Yineleyen idrar yolu enfeksiyonları
  • Dışkı ve idrar kaçırma sorunları (enkoprezis, enürezis)
  • Yineleyen karın ağrıları
  • Kusma

 4. Özellikli Sorunlar

 • Yemek borusu ile ilgili sorunlar
  • Mide reflüsü (gastro-özofageal reflü)
  • Yemek borusu yanıkları ve darlıkları (koroziv özofajit)
  • Yutma güçlükleri (özofageal web, akalzya)
 • Mide-bağırsak sistemi ile ilgili sorunlar
 • Mide çıkışı darlıkları (infantil hipertrofik pilor stenozu)
 • İnce ve kalın bağırsak tıkanıklıkları (intestinal obstrüksiyon)
  • Hirschsprung hastalığı (konjenital agangliyonik megakolon)
  • Anüs yokluğu (anal atrezi)
 • Karaciğer ve safra yolları ile ilgili sorunlar
  • Karaciğer kistleri (basit kistler, kisthidatik)
  • Doğumsal safra yolları anormallikleri (koledok kisti)
  • Pankreas anormallikleri
  • Safra kesesi taşı (Kolelityazis)
 • Böbrek ve idrar yolları ile ilgili sorunlar
  • Böbrek çıkımı darlığı (üretero-pelvik darlık, UPD)
  • Böbrek reflüsü (veziko-üreteral reflü, VUR)
  • İdrar yollarında darlık olması (Posterior üretral valv (PUV)Üreterovezikal darlık (UVD))
  • Taş hastalığı (Ürolityazis, Nefrolityazis)
  • İdrar deliğinin normal yerinde olmaması durumu (hipospadiyas, epispadiyas, peygamber sünnetli olmak)
  • Mesane ön yüzünün olmaması (Ekstrofi vezika)
  • Cinsel farklılaşma bozuklukları (ambigus genitale ya da çift cinsiyetli olma)
 • Kız çocuklarına özgü sorunlar
  • Yumurtalık dönmesi, yumurtalık kistleri (over torsiyonu, over kistleri)
  • Vajenin ya da rahimin vajenin olmaması ya da tıkalı olması
  • Kızlık zarının kapalı olması (imperfore himen)
  • Dış genital organlarda yapışıklık olması (labial füzyon, labial sineşi)
 • Çocukluk çağı tümörleri
  • Böbrek ve böbreküstü bezi tümörlerinin olması (Nöroblastom, Wilm’s tümörü)
  • Karaciğer tümörleri (Hepatoblastom, hepatosellüler karsinom)
  • Lenf bezi tümörleri (Lösemi ve lenfomalar)
  • Kas dokusu tümörleri (rabdomyosarkom), yumuşak doku tümörleri
  • Endokrin (Salgı bezleri) sistemi tümörleri (pankreas, böbreküstü bezi cerrahi hastalıkları, tiroid)
  • Over (kızlarda yumurtalık) ve testis (erkeklerde yumurta) tümörleri
  • Karın ve göğüs duvarı anormallikleri
  • Doğuştan karın kasları yokluğu (Prune Belly sendromu)
  • Göğüs duvarının içe çöküklüğü (pektus ekskavatum, kunduracı göğsü)
  • Göğüs duvarının dışa doğru çıkıntılı oma hali (pektus karinatum, güvercin göğsü)
 • Diğer sorunlar
  • Lenf sistemi ve damarlarla ilgili sorunlar (lenfanjiomlar, hemanjiom)
  • Boyunda eğrilik (tortikollis)
  • Yabancı cisim yutma (yemek borusunda, mide veya bağırsaklarda yabancı cisim)
  • Soluk borusuna yabancı cisim kaçması durumu (bronşlarda veya trekada yabancı cisimler)

 5. Çocukluk çağı travmaları

 • Yanıklar
 • Düşmeler
 • Kazalar,
 • Künt ya da delici travmalar

 6. Genel işlemler

 • Sünnet
 • Hipospadias (distal ve proksimal tipleri)
 • Penisin yapısal bozuklukları
  • Ventral kurvatür (penisin öne doğru eğri olması)
  • Lateral kurvatür (penisin sağa ya da sola doğru eğri olma durumu)
  • Penil rotasyon (penisin sağa ya da sola doğru dönük olma durumu)
 • Endoskopiler
  • Yemek borusu endoskopisi (özofagoskopi)
  • Rektum endoskopisi (rektoskopi)
  • İdrar yolları endoskopisi (üretroskopi ve sistoskopi)
  • Laparoskopik cerrahi
   • Laparoskopik apandektomi
   • Laparoskopik kolesistektomi
   • Laparoskopik testis araştırılması
   • Laparaskopik invaginasyon tedavisi
   • Laparoskopik Nissen Funduplikasyonu
   • Laparoskopik splenektomi
   • Laparoskopik over torsiyonu ve kitlelerine yaklaşım
   • Laparoskopik organ biyopsileri

Etik Çocuk Cerrahisi kliniği Çocuk Cerrahisi alanındaki hastalıkların tedavisinde aşağıdaki metotları uygulamaktadır:

 • Açık cerrahi
 • Laparoskopik Cerrahi
 • Endoskopik Cerrahi

Bunlar da İlginizi Çekebilir

cocuk-urolojisi
Çocuk Ürolojisi

Çocuk Ürolojisi anne karnından başlayarak 18 yaşına kadar olan bireylerin hastal…

Devamını Oku
hakkimizda
Hakkımızda

Kliniğimiz Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi alanlarındaki tüm hastalıkların hem tan…

Devamını Oku