Op. Dr. Erdal Karakaya

Dr. Erdal KARAKAYA 1977 yılında Afyon’ da doğdu. Sırasıyla Çamözü ilkokulu, Akşehir Atatürk Ortaokulu ve Akşehir Selçuklu Lisesi’ni bitirdi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesini 2001 yılında bitirerek Tıp Doktoru ünvanını aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Anabilim Dalında Çocuk Cerrahisi Uzmanlık eğitimine 2002 yılında başlayan Dr Karakaya,  2006 yılında danışmanlığını Prof. Dr. Mustafa Olguner’ in yaptığı “Testis torsiyonunun detorsiyonu sonrasında oluşan iskemi/reperfüzyon hasarının Rosuvastatin ile önlenebilirliği” isimli tez ile Çocuk Cerrahi Uzmanı oldu.

Deneyimler

 • Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD. Haziran 2002 – Nisan 2007 (Arş. Gör)
 • Nevşehir Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Nisan 2007 – Mayıs 2007 (Uzman Dr, Zorunlu Hizmet)

op-dr-erdal-karakaya

 • Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Çocuk Cerrahisi AD. Haziran 2007 – Mayıs 2008 (Tabip Asteğmen)
 • Nevşehir Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Haziran 2008 – Temmuz 2010 (Uzman Dr,  Zorunlu Hizmet)
 • Uşak Devlet Hastanesi Ağustos 2010 – Mayıs 2015 (Uzman Dr)
 • Doruk Özel Yıldırım Hastanesi Haziran 2015- Mayıs 2019 (Uzman Dr)
 • Bursa’da Özel Muayenehane Mayıs 2019 – Devam ediyor

Bilimsel Yayınlar ve Faaliyetler

Katıldığı Uluslararası Kongreler, Sempozyumlar ve Kurslar

 • Anorectal Malformations-Update Workshop and Teaching Course, 2006 ,Ankara.
 • World conference on the prevention and treatment of caustic easophageal burns in children, 2005, Alaçatı, İzmir.

Katıldığı Ulusal Kongreler, Sempozyumlar ve Kurslar

 • Uludağ Çocuk Cerrahisi kış sempozyumu , Mart 2016, Bursa
 • Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,30 Ekim-2 Kasım 2013, Eskişehir
 • Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul Kongre Merkezi, İstanbul.
 • Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya.
 • Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül- 3 Ekim 2009, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kongre Kültür Merkezi Merkezi, Malatya.
 • Pectus Excavatum – Nuss Çalıştayı, 6 Haziran 2009, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara.
 • Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21-24 Eylül 2005, Tuğcan Otel, Gaziantep.
 • Pediatri günleri, 2-3 Aralık 2004, İzmir.
 • Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi, 8-11 Eylül 2004, Bursa
 • Çocuklarda İdrar Kaçırma, Enürezis ve İnkontinans, Aralık 2003, Crown Plaza, İzmir.
 • Sekizinci 1 Aralık  Hipospadias günü, Aralık 2003, İzmir
 • Pediatrik temel ve ileri yaşam desteği kursu,Mart 2003, İzmir

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Karakaya E, Ateş O, Akgür FM, Olguner M, “Rosuvastatin protects tisue perfusion in the exprimental testicular torsion model’, Int Urol Nephrol, 2009 42(2): 357-360.
 2. Ateş O, Karakaya E, Hakgüder G, Olguner M, Seçil M, Akgür FM ,” Laparoscopic excision of a giant ovarian cyst after ultrasound-guided drainage “Journal of Pediatric Surgery, 2006 october, 41(10): E9-11

Uluslararası Bilimsel Toplantı, Kongre ve Sempozyum Bildirileri

 1. Karakaya E, Ateş O, Akgür FM, Olguner M, “Rosuvastatin protects tisue perfusion in the exprimental testicular torsion model.urgeons’ Association, ALMANYA, Haziran 2013, Uluslararası Hakemli organizasyon
 2. Ateş O, Karakuş O, Karakaya E, Hakgüder F, Olguner M, Akgür F. Evaluation and guidance of endoscopic treatment of vesicoureteral reflux with preoperative direct cystography. 16th Annual Congress for Endosurgery in Children . 08.05.2007 ARJANTİN (Poster)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Karakaya E , Tekin A, Hakgüder G, Ateş O, Olguner, Akgür FM,’Az invaziv pektus ekskavatum onarımı (Nuss yöntemi): Tedavisi tamamlanan olgular’ , Çocuk Cerrahisi Dergisi, 2008, 22(2):73-78
 2. Karakaya E , Tekin A, Ateş O, Hakgüder G, Olguner, Akgür FM, “Tek taraflı kasık fıtığı onarımı sırasında karşı taraf processus vaginalis açıklığının laparoskopik değerlendirilmesi’’ Çocuk Cerrahisi Dergisi, 2008, 22(2):58-61
 3. Karakurt G, Karakaya E , Ateş O, Hakgüder G, Olguner, Akgür FM,’ Prenatal tanılı over kistlerinin Prenatal ve postnatal tedavisi’. Dokuz Eylül Dergisi 2008;22(3):155-159
 4. Güven A, Çalışkan B, Atabek C, Karakaya E, Demirbağ S, Sürer İ, Öztürk H, ‘Konjenital muskuler tortikolliste pasif germe egzersizlerinin etkinliği’ Gülhane Tıp Dergisi, 2008,50:98-101

Ulusal Bilimsel Toplantı, Kongre ve Sempozyum Bildirileri

Özet metin Sözlü Sunum

 1. Ateş O, Karakaya E, Hakgüder G, Karakuş O, Tekin A, Solmaz B, Olguner M, Akgür F. İyi bir ergonomi sağlamaya yönelik donanım ile konumlandırılmış endoskopik ameliyat odası. 24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 05/11/2006-08/11/2006 ADANA
 2. Ateş O, Karakaya E, Hakgüder G, Karakuş O,Tekin A, Solmaz B, Olguner M, Akgür F. Derinde Çalışılan açık ameliyatlarda tepe kamerası ve sayısal tıbbi görüntüleme sisteminin etkin kullanımı. 24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 05/11/2006-08/11/2006 ADANA
 3. Ateş O, Hakgüder G, Tekin A, Karakaya E, Karakuş O, Olguner M, Akgür F. Karın duvarından geçilen bir askı dikişi yardımıyla tek port ile karın içinde laparoskopik appendektomi. 24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 05/11/2006-08/11/2006 ADANA
 4. Kart Y, Karakaya E, Ateş O, Hakgüder G, Olguner M, Akgür F. Primer obstrüktif megaüreterde intersisyel cajal hücrelerinin dağılımı. 24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 05/11/2006-08/11/2006 ADANA

Poster

 1. Türk E, Fesçekoğlu O, Karaca F, Bilen C, Edirne Y, Karakaya E,’ Kız fıtıkları 1 yaş öncesi ve sonrası olarak ayrılmalı mı?’ 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 16-19 mayıs 2011, İSTANBUL.
 2. Karakaya E,  Tekin A, Ateş O, Hakgüder G, Olguner M, Akgür F. Testis torsiyonunun detorsiyonu sonrasında oluşan iskemi/reperfüzyon hasarının Rosuvastatin ile önlenebilirliği. 26. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi.  16-18 Haziran 2008 İSTANBUL
 3. Ateş O, Karakaya E, , Hakgüder G, Karakuş O, Çiftçi İ, Şampiyon Ö, Angın S, Olguner M, Akgür F. Pektus karinatum deformitesinde ameliyatsız tedavi yöntemi: güğüs bastırma ortezi. 24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 05/11/2006-08/11/2006 ADANA
 4. Karakaya E,Hakgüder G,Çağlar M, Kart Y, Karakuş O,Tekin A, Solmaz B,Ateş O, Olguner M, Akgür F. Karaciğer mezenşimal hamartomunda cavitron ultrasonic surgical aspirator (CUSA) ile karaciğer rezeksiyonu deneyimimiz. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi.  21/09/2005-24/09/2005 GAZİANTEP
 5. Karakaya E,Hakgüder G,Çağlar M, Kart Y, Karakuş O,Tekin A, Solmaz B,Ateş O, Olguner M, Akgür F. Vajen ve üretra atrezisi olan ürogenital sinüs anomalili hastada rektumu ayırmaksızın perineal prone yaklaşımla onarım. 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 21/09/2005-24/09/2005 GAZİANTEP
 6. Çağlar M, Kart Y, Göktaş B, Karakaya E, Karakuş OZ, Ateş O, Hakgüder G, Olguner M, Akgür F. Ürodinamik çalışma sırasında hastalara çizgi film seyrettirmenin önemi. 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 08/09/2004-11/09/2004 BURSA
 7. Ateş O, Hakgüder G, Karakaya E, Altunyurt S, Gülekli B, Demir N, Olguner M, Akgür FM. Prenatal tanılı over kistlerinde olağan ve sıra dışı yaklaşımlarımız 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 08/09/2004-11/09/2004 BURSA
 8. Karakaya E, Çağlar M, Ateş O, Hakgüder G, Yılmaz Ş, Olguner M, İrken G, Akgür FM. İdiopatik trombositopenik purpuranın nadir görülen bir komplikasyonu: korpus hemorajikum rüptürüne bağlı intraabdominal kanama. 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 08/09/2004-11/09/2004 BURSA
 9. Karakaya E, Ateş O, Hakgüder G, Olguner M, Berk H, Akgür FM. Nüks mesane ekstrofisi onarımında kombine vertikal ve horizontal osteotomi (Baltimore osteotomisi)22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 08/09/2004-11/09/2004 BURSA

İlgi Alanları

 • Sünnet, hipospadias
 • Yenidoğan cerrahisi
 • Laparoskopik cerrahi
 • Üriner sistem cerrahisi
 • Fıtık, hidrosel, inmemiş testis
 • Göğüs deformite cerrahisi (kunduracı/ güvercin göğsü

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
 • Türkiye Çocuk Ürolojisi Derneği
 • Sünnet Hekimliği Derneği
 • Türk Tabip Odası, Bursa

Bunlar da İlginizi Çekebilir

op-dr-aliye-kandirici
Op. Dr. Aliye KANDIRICI

07/02/1975 yılında Konya’da doğan Aliye Kandırıcı 1985 yılında İzmir Ali Fuat Cebesoy…

Devamını Oku
prof-dr-erdal-turk
Prof. Dr. Erdal TÜRK

20/04/1974 yılında Çorum’da doğan Erdal Türk 1985 yılında Çorum Zübeyde Hanım İlkokul…

Devamını Oku
prof-dr-irfan-karaca
Prof. Dr. İrfan KARACA

12/01/1954 yılında İzmir / Kiraz’da doğan İrfan Karaca 1972 yılında İzmir Kolejinden …

Devamını Oku