Prof. Dr. İrfan KARACA

12/01/1954 yılında İzmir / Kiraz’da doğan İrfan Karaca 1972 yılında İzmir Kolejinden (Bornova Anadolu Lisesi) mezun oldu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini 1972-78 yılları arasında bitiren Dr. İrfan Karaca, 1978'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak Uzmanlık eğitimine başladı. 1984 yılında tez danışmanlığını Prof Dr Oktay Mutaf’ın yaptığı “Pediküllü omental flaple sarılmış veya sarılmamış serbest barsak otogreftlerinin kas dokusu içerisinde revaskülarizasyonunun gösterilmesi” konulu tez ile Çocuk Cerrahisi Uzmanı oldu. Askerlik görevini 1984-1986 yılları arasında İstanbul Haydarpaşa Askeri Hastanesinde yaptı.

Trabzon Numune Hastanesinde 5 yıl süreyle görev yapan Dr Karaca, Doğu Karadeniz’in ilk Çocuk Cerrahı olarak çok sayıda doğumsal ve edinsel ameliyatı gerçekleştirerek minik bedenleri sağlığına kavuşturdu. 1991 yılında Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği’nde Prof Dr Erol MİR’in yanında Şef Yardımcısı olarak göreve başladı. 

prof-dr-irfan-karaca

Yine aynı hastanede 1999-2001 yılları arasında Şef Vekili olarak görevine devam eden Dr Karaca 2001-2011 yılları arasında “Klinik Şefi” ünvanı ile görevini sürdürdü ve 6 Aralık 2004 yılında Çocuk Cerrahisi Doçenti” ünvanını aldı.

Bu süreler içerisinde çok sayıda Uzmanlık Tez’inde danışmanlık yaptı ve ülkemizin dört bir yanında görev alan çok sayıda Çocuk Cerrahisi Uzmanını yetiştirdi. 25 Ocak 2011 tarihinde “Çocuk Ürolojisi Uzmanı ünvanını’da alan Dr. Karaca özellikle Hirschsprung hastalığı, Anorektal malformasyonlar, en ağır formdaki Hipospadiaslar, Cripple Hipospadiaslar (defalarca ameliyat olmuş ama hala çözüm arayan hipospadias hastaları), Vezikoüreteral reflüler (hem endoskopik hem açık cerrahi), Posterior Üretral Valvler’in endoskopik tedavisi, üreteropelvik darlıkların minimal invaziv yöntemlerle (küçük bir kesiyle) ameliyatı, özofagus atrezisi ameliyatları ile laparoskopik ve endoskopik cerrahi ile yakından ilgilenmektedir.

İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, MedicalPark Hastanesi Çocuk Cerrahisi AD’da 26/06/2012 tarihinde “Prof Dr ünvanını” alan Dr Karaca’nın yaklaşık 25 yıldır Alsancak’ta muayenehanesi bulunmaktadır. Prof. Dr. İrfan Karaca evlidir ve bir erkek çocuk babası ile bir kız çocuk dedesidir. Yabancı dili, İngilizce’dir. Mesleki yaşantısına İzmir/Alsancak’ta Prof. Dr. Erdal TÜRK ile birlikte kurdukları “Özel ETİK Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Kliniği’nde” devam etmektedir. Prof. Dr. İrfan Karaca’nın 200’den fazla ulusal ve uluslararası alanda yazılmış makalesi ile sunulmuş sözlü ve poster bildirileri mevcuttur.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Öğrenim Durumu

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Y.Lisans

TIP FAKÜLTESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ

1972-1978

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

ÇOCUK CERRAHİSİ

EGE ÜN. TIP FAKÜLTESİ

1978-1984

Doçentlik

ÇOCUK CERRAHİSİ

 

6 Aralık 2004

Profesör

ÇOCUK CERRAHİSİ

İzmir Ünv, Tıp Fakültesi

26 Haziran 2012

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı:

Pediküllü omental flaple sarılmış ve ya sarılmamış serbest barsak otogreftlerinin kas dokusu içerisinde revaskülarizasyonunun gösterilmesi”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Oktay Mutaf

Görevler

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

1978-1984

Uzm. Dr.

Haydarpaşa Askeri Hastanesi

1984-1986

Uzm. Dr.

Trabzon Numune Hastanesi

1986-1991

Şef yrd.

Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği

1991-1998

Şef Vekili

Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği

1999-2001

Klinik Şefi

Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği

2001-2011

Profesör Dr

İzmir Ünv, Tıp Fakültesi

2012-2016

Doç. Dr

Özel İzmir Etik Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Kliniği

01.05.2018-devam ediyor.

Yönetilen Uzmanlık Tezleri:

Pediküllü gastrik seromüsküler patch ile uzun üreteral stenozların onarımı: Taşanlarda deneysel çalışma ” 1997

Yenidoğan ratlarda tiroksin ve deksametazonun intestinal iskemi–Reperfüzyon hasarı üzerine etkisi ” 1999

İnvaginasyon sonucu ortaya çıkan iskemi-reperfüzyon yaralanmasında diklofenak sodyum etkinliğinin araştırılması ” 2000

“ Ratlarda özofagus replasmanı amacıyla hazırlanan sol kolon greftinde eritropoetin’in iskemi üzerine etkilerinin araştırılması ” 2005

İdari Görevler:

  • Klinik Şef Yardımcılığı 1991-2001
  • Klinik Şefliği 2001-2011

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

  • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
  • Ege Pediatrik Toraks Derneği
  • Çocuk ürolojisi derneği
  • EUPSA

ESERLER LİSTESİ:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Karaca İ, Altıntoprak Z, Karaca E, Ortaç R,Mir E “The omentum – pedicled intestinal segment: an experimental model for bowel lengthening “ Pediatr Surg. Int., 11:477 – 479, 1996

A2. Mir E, Yegane Ş, Karaca İ, Günşar C, Ceylan H. Segmental dilatation of the jejunum Acta Paediatrica Japonica, 38:1 – 4, 1996

A3. Karaca İ, Yalım P, Karaca E, Külcü E, Mir E “Closed perforation of the esophagocardiac junction with Bochdalek hernia “ Eur. J. Pediatr Surg.,7:168 – 169, 1997

A4. Karaca İ, Şencan A, Mir E, Sayan A, Ortaç R “ Ureteral fibroepithelial polyps in children “ Pediatr Surg. Int., 12: 603 – 604, 1997

A5. Mir E, Şencan A, Karaca İ, Günşar C, Etensel B “Truncal duplication: a case report “ Pediatr Surg. Int, 14: 227 – 228, 1998

A6. Şencan A, Mir E., İ.Karaca ,Akçora B,Şencan BA , Özer E, Effect of instrinsic denervation on intestinal morphology in rats with short – bowel syndrome” Pediatrics Surg. İnt.2000 16:554-558

A7. Şencan A, Karaca İ, Bostancı Şencan A, Mir E, “ Ingıunoscrotal hematocele of the newborn” Turk. J. Pediatr, 2000, 42(1):84–6.

A8. Karaca İ, Şencan A, Ortaç R, Bostancı Şencan A, Mir E, “Teratoid Wilms’ tumor:A case report” The Turkish Journal of Pediatrics, 2000, 42(3):242-5

A9. Karaca İ, Şencan A, Bostancı Şencan A, Aktaş S, Mir E, “ Biliary atresia of type I cyst differantial diagnosis from choledochal cyst” The Turkish Journal of Gastroenterology, 2000, 11(3), 252-254.

A10. Karaca İ, Hoşgör M,Şencan A,Etensel B,Mir E, “Abdominal cystic lymphangioma: a rare cause of acute abdomen in a neonate “ Pediatrics International, 43(5), 2001,

A11. Mir E, Karaca İ, Günsar C. , Şencan A, Fesçekoğlu O, “ Primary Duhamel – Martin operations in neonates and infants” Pediatrics İnternational 2001 43,405-408

A12. Karaca İ., Altıntoprak Z.,Karkıner A., Temir G , Mir E.,The manangement of appendiceal mass in children : İs interval appendectomy necessary ? “ Surgery Today 31:675-677 2001

A13. Günşar C, Melek M, Karaca İ. , Şencan A, Mir E, Ortaç R, Orkide C,“The biochemical and histopathological effects of ursodeoxycholic acid And metronidazole on total parenteral nutrition associated hepatic dys Function: An experimental study “ Hepato–Gastroenterology, 2002 49(44):497-500

A14. Yazıcı M, Karaca İ, Arıkan A, Erikçi V, Etensel B, Temir G, Şencan A, Ural Z, Mutaf O, “Congenital eventration of the diaphragm in children: 25 years’ of experience in three pediatric surgery centers” Eur J Pediatr.Surg. 2003 Oct 13(5): 298-301.

A15. Şencan A, Mir E, Karaca İ, Günsar C, Şencan BA, Topçu K, “Pyloric atresia associated with multiple intestinal and pyloro-Choledoctal fistula” J. Pediatric Surg. 2002 37(8):1223-4

A16. Günsar C, Şencan A , Karaca İ , Mir E, ”İsolated esophageal atresia with spontaneus recanalisation : A case Report” J. Pediatric Surg. 2002 37(8):1210-12

A17. Mutaf O, Abasıyanık A, Karaca İ, Arıkan A, Mir E,”Treatment of gastroesophageal reflux with a gastric tube cardioplasty “ J Pediatr Surg. 2003 38(4):571-4

A18. Olgun N, Kansoy S, Aksoylar S Çetingul N, Vergin C, Oniz H, Sarialioğlu F, Kantar M,Uysal K, Tunçyurek M, Kargi A, Aktas S, Bayol U, Karaca İ, Arikan A, Balık E, Aktuğ T, Elmas N, Kovanlıkaya A, Kinay M, Anacak Y, Degirmenci B, Burak Z, “Experience of the İzmir Pediatric Oncology Group on Neuroblastoma: IPOG-NBL-92 protocol” Pediatr Hematol Oncol. 2003 20(3): 211-8

A19. Ceylan H, Günşar C, Etensel B, Şencan A, Karaca İ, Mir E, “Blunt renal injuries in Turkish children: A review of 205 cases” Pediatr Surg Int. 2003 Dec;19(11):710-4.

A20. Yazici M, Karaca I, Etensel B, Temir G, Gunsar C, Guclu C, Mutaf O. ‘Paraesophageal hiatal hernias in children’, Dis Esophagus. 2003;16(3):210-3.

A21. Karkiner A, Temir G, Hoşgör M, Günşar C, Karaca I. Ceacal perforation in a premature newborn infant complicating milk curd syndrome: case report. Turk J Gastroenterol. 2003 Jun;14(2):148-50.

A22. Ceylan H, Karaca I, Sari I, Ortaç R, Ozokutan BH, Kervancioğlu S. Simple testicular cyst: a rare cause of scrotal swelling in infancy. Int J Urol. 2004 May;11(5):352-4.

A23. Hosgor M, Karaca I, Ozer E, Erdag G, Ulukus C, Fescekoglu O, Aikawa M. The role of smooth muscle cell differentiation in the mechanism of obliteration of processus vaginalis. J Pediatr Surg. 2004 Jul;39(7):1018-23.

A24. Hosgor M, Karaca I, Ozer E, Suzek D, Ulukus C, Ozdamar A. Do alterations in collagen synthesis play an etiologic role in childhood inguinoscrotal pathologies: an immunohistochemical study. J Pediatr Surg. 2004 Jul;39(7):1024-9.

A25. Hosgor M, Karaca I, Karkiner A, Ucan B, Temir G, Erdag G, Fescekoglu O. Associated malformations in delayed presentation of congenital diaphragmatic hernia. J Pediatr Surg. 2004 Jul;39(7):1073-6.

A26. Genel F, Atlihan F, Targan S, Gulez N, Hacikara S, Karaca I. Fulminant amoebiasis in a child with recurrent multiple amoebic liver abscesses and pleuropulmonary complications. Ann Trop Paediatr. 2004 Sep;24(3):267-9.

A27. Sencan AB, Sencan A, Aktas S, Habif S, Kabaroglu C, Parildar Z, Karaca I. Treatment and prophylaxis with sucralfate ameliorates hypoxia/reoxygenation-induced intestinal injury in pup rats. Med Sci Monit. 2005 Apr;11(4):BR126-30.

A28. Karkiner A, Temir G, Utku M, Uçan B, Hoşgör M, Karaca I. The Efficacy of non-operative management in childhood blunt hepatic trauma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2005 Apr;11(2):128-33.

A29. Goktay AY, Secil M, Gulcu A, Hosgor M, Karaca I, Olguner M, Akgur FM, Dicle O. Percutaneous treatment of hydatid liver cysts in children as a primary treatment: long-term results. J Vasc Interv Radiol. 2005 Jun;16(6):831-9.

A30. Temir ZG, Karkiner A, Karaca I, Ortaç R, Ozdamar A. The effectiveness of sucralfate against stricture formation in experimental corrosive esophageal burns. Surg Today. 2005;35(8):617-22

A31. Etensel B, Temir G, Karkiner A, Melek M, Edirne Y, Karaca I, Mir E. Atresia of the colon. J Pediatr Surg. 2005 Aug;40(8):1258-68

A32. Hosgor M, Karaca I, Ulukus C, Ozer E, Ozkara E, Sam B, Ucan B, Kurtulus S, Karkiner A, Temir G. Structural changes of smooth muscle in congenital ureteropelvic junction obstruction. J Pediatr Surg. 2005 Oct;40(10):1632-6.

A33. Ozdamar A, Topcu K, Gumustekin M, Gurel D, Gelal A, Ozer E, Ucan B, Temir G, Karkiner A, Karaca I, Hosgor M. Erythropoietin restores bowel damage and hypoperistalsis in gastroschisis. J Pediatr Surg. 2006 Feb;41(2):352-7.

A34. Ateş O, Hakgüder G, Olguner M, Seçil M, Karaca I, Akgür FM. Mesenterico left portal bypass for variceal bleeding owing to extrahepatic portal hypertension caused by portal vein thrombosis. J Pediatr Surg. 2006 Jul;41(7):1259-63.

A35. Karaca I, Turk E, Ortac R, Kandirici A. Waardenburg syndrome with extended aganglionosis: report of three new cases. J Pediatr Surg. 2009; 44; E9-13.

A36. Erdal Turk, Irfan Karaca, Aytac Karkiner, Hüseyin Evciler, Ragip Ortac, Z.Gunyuz Temir, Basak Ucan, Derya Yayla. Effect of Intraperitoneal Erythropoietin on the Degree of Mucosal Damage of Left Colon Grafts in Rats. Pediatr Surg Int (2010) 26:633–638.

A37. Mehmet Melek, Yesim Edirne, Tamer Edirne, Barlas Etensel, İrfan Karaca, Safiye Aktaş, Güldal Kırkali, Halit Demir. Parameters of Some of Biochemistry on Ischemia-Reperfusion Injury in Newborn Rat Intestine. Asian Journal of Chemistry (2010) 22(2); 1569-1576

A38. Erdal Turk, Z.Gunyuz Temir, Aytac Karkiner, Ahmet Memis, Omer Topalak, Huseyin Evciler, Basak Ucan, Irfan Karaca. Bilhemia, As an Unusual Complication after Blunt Liver Trauma in Children: A Case Report and Review of Literature. Eur J Pediatr Surg 2010; 20: 212–214.

A39. İ Karaca. Head and neck pathologies in children. Turk Arch Ped 2010; 45 Suppl: 20-2

A40. Erdal TURK, Ahmet GUVEN, Fahri KARACA, Yesim EDIRNE, Irfan KARACA. Using the parents’ video camera records for the follow-up of children underwent hypospadias surgery decreases hospital anxiety of children. J Pediatr Surg. (2013): 48(11);2332-35

A41. I. Karaca, E. Turk, A.B. Ucan, D. Yayla, G. Itirli, D. Ercal. Surgical management of complete penile duplication accompanied by multiple anomalies. Canadian Urological Association Journal 2014 Oct: 8(9-10): e741-743. dx.doi.org/10.5489/cuaj.2049

A42. E. Turk, R. Soylar, T. Akca, S. Serter, I. Karaca. Venobiliary fistula related to an umbilical venous catheter in a newborn. Pediatr Int. 2015 Jun;57(3):478-80. doi: 10.1111/ped.12608. Epub 2015 May 22.

A43. E. Turk, I. Karaca, E. Ozcinar, A. Celebiler, H. Aybek, R. Ortac, A. Guven. Effect of hypothermia on adnexal torsion/detorsion injury in a rat ovary model: biochemical and histopathologic evaluation. J Pediatr Surg. 2015 Aug;50(8):1378-81. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2015.01.011. Epub 2015 Jan 28.

A44. C. Tavusbay, H. Genç, I. Karaca, K. Atahan, M Hacıyanlı, E. Türk. Successful management without protective colostomy in an adult patient with anorectal mal- formation. Turk J Surg. 2017 Sep 1;33(3):205-208. doi: 10.5152/turkjsurg.2017.3193. eCollection 2017

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.Karaca İ, Şimşek K, Ortaç R, Şencan A, Günşar C, Mir E, ”Repairing of long ureteral stenosis with pedicled gastric seromuscular patch: an experimental study in rabbits” II. European Congress of Paediatric Surgery, 51, Spain, 1997

B2.Günşar C, Melek M, Karaca İ, Şencan A, Mir E, Ortaç R, Canan O, “The biochemical and histopathological effects of ursodeoxycholic acid and metronidazole on total parenteral nutrition associated hepatic dysfunction in rabbits: an experimental study” European Congress of Paediatric Surgery, 36-7, Belgium, 1999

B3.Karkıner A, Altıntoprak Z, Temir G, Şencan A, Karaca İ, Mir E, “ The management of appendicial mass:is interval appendectomy necessary ?” III. European Congress of Paediatric Surgery,36-7, Belgium, 1999

B4.Günşar C, Karaca İ, Şencan A, Mir E, “Clinical presentation and radiographic identification of intestinal rotational anomalies in neonates” III. European Congress of Paediatric Surgery,36-7 Belgium, 1999

B5.Çetin G, Karaca İ, Düzovalı Ö, Şencan A, Ortaç R, “İnfantile fibrosarcoma: A rare soft tissue tumor in childhood” Medical and Pediatric Oncology, Canada, 1999

B6.Şencan A, Karaca İ, Günşar C, Şencan AB, Süzek D, Mir E,”Empyema in childhood”3rd Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons, 86, Greece, 2000

B7.Şencan A, Karaca İ, Şencan AB, Topçu K, Mir E,”Pyloric atresia associated with multiple intestinal atresias and pyloro-choledochal fistula” 3rd Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons, 128, Greece, 2000

B8.Şencan A, Karaca İ, Şencan AB, Günşar C, Etensel B, Mir E,”Congenital duodenal obstruction: an 8 year review” 3rd Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons, 128, Greece, 2000

B9.Yazıcı M, Erikçi V, Temir G, Şencan A, Ural Z, Karaca İ, Arıkan A, Mutaf O,” Eventration of diaphragm” I. World Congress Of The Pediatric Thoracic Disciplines,57-8, Çeşme, 2000

B10.Yazıcı M, Temir G, Günşar C, Güçlü C, Karaca İ, Mutaf O, “ Hiatal hernias in children “ I. World Congress Of The Pediatric Thoracic Disciplines, 57-8, Çeşme, 2000

B11. Olgun N, Kansoy S, Aksoylar S Çetingul N, Vergin C, Oniz H, Sarialioğlu F, Kantar M,Uysal K, Tunçyurek M, Kargi A, Aktas S, Bayol U, Karaca İ, Arikan A, Balık E, Aktuğ T, Elmas N, Kovanlıkaya A, Kinay M, Anacak Y, Degirmenci B, Burak Z, “Experience of the İzmir Pediatric Oncology Group on Neuroblastoma: IPOG-NBL-92 protocol” Medical and pediatric oncology, SİOP XXXIV Meeting V:39(4):217-472 Portugal 2002

B12. Hosgor M., Karaca I., Ozer E., Erdag G., Ulukus C., Fescekoglu O., Aikawa M., “Smooth Muscle Cell Differentiation Has an Essential Role in the Mechanism of Obliteration of Processus Vaginalis,” 15th International Symposium of Paediatric Surgical Research, Graz, Austria, 2002

B13. Hosgor M., Karaca I., Ozer E., Suzek D., Ulukus C., Ozdamar A., “Do Alterations in Collagen Synthesis Play an Etiologic Role in Childhood Inguinoscrotal Pathologies: An Immunohistochemical Study,” 15th International Symposium of Paediatric Surgical Research, Graz, Austria, 2002.

B14. Seçil M, Dicle O, Hoşgör M, Karaca İ, Olguner M, “Percutaneus Treatment of Hydatid liver cysts in children as a primary treatment” Vascular and interventional radiology 27 th annual scientific meeting v 13(2):49 Baltimore USA 2002

B15. Temir G, Karaca İ, Karkıner A, Ortaç R, Tanyalçın T, Hoşgör M. The effect of sucralfate on stricture formation in experimental corrosive esophageal burns. Fourth Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons, Çeşme-İzmir, 05-08 June 2002

B16. Karkıner A, Karaca İ, Temir G.The effect of the major surgical operations on the antioxidant defence mechanism in newborn. Fourth Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons, Çeşme-İzmir, 05-08 June 2002

B17. Karaca I., Ceylan H., Hosgor M., Suzek D., Ozdamar A., Temir G., Ucan B., Karkıner A., “Treatment of Hydatid Disease with Albendazole in Children (Poster with presentation)”, 5th European Congress of Paediatric Surgery, Tours, France, 2003.

B18. Karkıner A., Utku M., Kurtulus S., Temir G., Ucan B., Hosgor M., Karaca I., “Nonoperative Management is Successful in Childhood Multisystem and Isolated Hepatic Trauma Even in High ınjury Grades (Poster),” 5thEuropean Congress of Paediatric Surgery, Tours, France, 2003.

B19. Temir G., Utku M., Keskin K., Karkıner A., Ozdamar A., Ucan B., Altıntoprak Z., Hosgor M., Karaca I., “Comparison of Dressing in Burned Patients: Mepitel vs. Debridement and Povidone-Iodine (Poster),” 5thEuropean Congress of Paediatric Surgery, Tours, France, 2003.

B20. Evciler H, Karaca İ, Temir G, Ortaç R, Karkıner A, Topçu K, Hoşgör M. Fluid and electrolyte absorption in experimental model of colonic aganglionosis BAPS, Oxford, İngiltere, Temmuz 2004 (poster).

B21. Hoşgör M, Karaca İ, Ulukuş Ç, Özer E, Özkara E, Sam B, Uçan B, Kurtuluş Ş, Karkıner A, Temir G. Structural changes of smooth muscle in congenital ureteropelvic junction obstruction BAPS, Oxford, İngiltere, Temmuz 2004 (poster)

B22. A Özdamar, K Topçu, M Gümüştekin, D Gürel, A Gelal, E Özer, B Uçan, G Temir, A Karkıner, İ Karaca, M Hoşgör. Erythropoietin treatment restores bowel damage and hypoperistalsis in gastroschisis. British Association of Paediatric Surgeons, 52nd Annual International Congress, Dublin, Ireland, 12-15th July, 2005

B23. A Özdamar, K Topçu, S Apuadin, D Gürel, E Özer, A Karkıner, B Uçan, G Temir, İ Karaca, M Hoşgör. Erythropoietin enhances the healing of anastomosis and postoperative bowel contractility in rat small bowel British Association of Paediatric Surgeons, 52nd Annual International Congress, Dublin, Ireland, 12-15th July, 2005

B24. G Temir, A Özdamar, K Topçu, M Gümüştekin, D Gürel, A Gelal, E Özer, B Uçan, A Karkıner, İ Karaca, M Hoşgör. Erythropoietin restores bowel damage and hypoperistalsis in gastroschisis. European Association of Paediatric Surgical Association(EUPSA), 6th Annual International Congress, Gdansk, Poland, 25-28 May, 2005

B25. Karaca İ, Karkıner A, Türk E, Temir G, Uçan B, Hoşgör M. Duhamel-Martin vs Transanal Endorectal Pullthrough in Hirschsprung’s Disease European Association of Paediatric Surgical Association(EUPSA), 6th Annual International Congress, Gdansk, Poland, 25-28 May, 2005

B26. Karkıner A, Temir G, Kandirici A, Yayla D, Ucuk E, Ucan B, Hosgor M, Karaca İ. Is Interval Appendicectomy in Appendiceal Mass in Children necessary? European Association of Paediatric Surgical Association(EUPSA), 6th Annual International Congress, Gdansk, Poland, 25-28 May, 2005

B27. Hosgor M, Karaca İ, Özdamar A, Karkıner A, Uçan B, Alper H. Assessment of the Profile and the Outcome in Newborn Pneumothorax. European Association of Paediatric Surgical Association(EUPSA), 6th Annual International Congress, Gdansk, Poland, 25-28 May, 2005

B.28. Türk E, Karaca İ, Karkıner A, Ortaç R, Temir ZG, Uçan AB, Yayla D, Hoşgör M. The effect of erythropoietin on ischemia in left colon graft in experimental rat. 7th European Congress of Paediatric Surgery, Netherland 10-13 May, 2006

B.29. Kemer A, Karaca İ, Uçan B, Evciler H, Aktaş S, Temir G, Karkıner A, Yayla D, Is fetal ureteral transplantation a treatment option for ureteral defects and strictures? 9th European Congress of Paediatric Surgery, 18-21 Haziran 2008, İstanbul

B.30. Yayla D, Uçan B, Ortaç R, Karkıner A, Evciler H, Temir G, Kandırıcı A, Uçuk E, Karaca İ. The role of cajal cells in the etiology of primary obstructive megaureter and vesicoureteral reflux. 2008 Annual Course of European Society for Paediatric Urology(ESPU), 10-12 Eylül 2008, İstanbul

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Telli A, Karaca İ,”Kalp anjiosarkomu” Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 24(2), (1985)

D2.Dağlı T, Karaca İ, Özçay S, Atak S,”Bilier atrezi” Haseki Tıp Bülteni, 222 – 225, (1985)

D3. Derin H, Balık E, Arkun Ö, Özkılıç H, Yaman Ç, Erdener A, Karaca İ,”Çocuklarda rüptürden sonra onarılan dalakların radyoizotop imajlarla takibi” Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 24(1):322 – 327, (1985)

D4. Balık E, Balık Y, Karaca İ, Soydan S, Derin H, Numanoğlu İ,” Tavşanlarda splenik heterotopik ototransplantların rejenerasyonu ve streptococcus pneumonia’ nın kan klirensi ve sekestrasyonu üzerine etkileri” Ege Üniversitesi Tıp fakültesi Dergisi, 24(4):1287 – 1297, (1985)

D5. Mir E, Karaca İ, Mutaf O,”Çocuklarda diyafragma cerrahisi” İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Bülteni, 2(1):3 – 16, (1986)

D6. Dağlı T, Karaca İ,”Çocuklarda dışkılama güçlükleri” Katkı Pediatri Dergisi,7(5):1986

D7. Karaca İ, Gümele H, Karadeniz C,”Duodenum ikinci kısmında periodik parsiyel obstrüksiyona neden olan bir trikobezoar vakası” Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1(3):424 – 428, 1987

D8. Mir E, Karaca İ, Mutaf O,”Çocuklarda travmatik diyafragma fıtıkları ”Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 26(2):743 – 751, 1987

D9. Özcan D, Yıldız K, Karaca İ, Gümele H, aycıl M, Aydemir E,”In situ neurobalstoma and ganglioneuroblastoma” Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(2):337 – 346, 1988

D10. Çelik F, Karaca İ, Güleç S,” Safra taşı pankreatitleri: Fizyopatoloji ve cerrahide zamanlama, ne zaman ameliyat etmeli ?” Çağdaş              Cerrahi Dergisi, 3:205 – 207, 1989

D11. Ceylan H, Yıldız A, Günşar C, Şencan A, Sayan A, Karaca İ, Yegane Ş, Mir E, “Çocuk apadisitlerinde seftazidim ile proflaksi” İlaç ve Tedavi Dergisi, 5(4):14 – 17, 1992

D12. Günşar C, Karaca İ, Kayhan A, Mir E, Şimşek K,” Fournier gangreni: vaka takdimi” Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi, 4:86 – 88, 1996

D13. Mir E, Karaca İ, Yalçın M, Karaca E,” Çocukluk çağı ampiyemlerinde dekortikasyon” Ege Tıp dergisi 35(1 – 2):67 – 72, 1996

D14. Karaca İ, Külcü E, Günşar C, Ortaç R, Mir E,” A rare cause of distal esophageal stenosis due to heterotopic tracheobronchial remnant” Gazi Medical Journal, 7:141 – 143, 1996

D15. Umutlu N, Gülez P, Kayserili E, Ortaç R, Karaca İ, Vergin C, Atlıhan F, ”Paraparazi ile başvuran bir nöroblastoma olgusu” Acta Oncologica Turcica 30(1 – 4):95 – 97, 1997

D16. Kavaklı T, Karaca İ,” Neonatal kolestaz” Ege Pediatri Bülteni, 5(4):143–147, 1998

D17. Şencan A, Mir E, Karaca İ, Akçora B, Günşar C ,” İnmemiş testisli çocuklarda epididim malformasyonları” Pediatrik Cerrahi Dergisi, 1998

D18. Şencan A, Karaca İ, Günşar C, Mir E, “İnmemiş testisli çocuklarda testis morfolojisi” SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 4(2):51 – 54, 1998

D19. Karaca İ, Ceylan H, Şencan A, Günşar C, Mir E, “A case empyema and bronhocutaneous fistula following oat head aspiration “ Pediatrik Cerrahi Dergisi, 1998

D20. Mir E, Şencan A, Karaca İ, Günşar C, Akçora B, Güder G, “Obstrüktif üropatinin nadir bir sebebi:renal candidial bezoar” Üroloji Bülteni 9:115 – 120, 1998

D21. Şencan A, Mir E, Karaca İ, Akçora B, Özer E, Şencan BA, “The effects of selective myenteric plexus destruction on intestinal morphology and adaptation” Clinical and Experimental Surgery, 7(3):131 – 136, 1999

D22. Kayserili E, Gülez P, Arslanoğlu S, Vergin C, Atlıhan F, Ortaç R, Argon N, Karaca İ, “Testicular ultrasound and biopsy findings in cases of acute lymphoblastic leukemia” Tr. J. Of Medical Sciences. 1999, 29:309–311.

D23. Günşar G, Karaca İ, Şencan A, Mir E, “Konjenital kistik adenomatoid malformasyon eşliğinde soliter multiloküler renal kist: olgu sunumu” Ege Üniversitesi Tıp fakültesi Dergisi, 2000, 39 (1), 65-67.

D24. Karaca İ, Şencan A, Süzen A, Etensel B, Günşar C, Mir E, “ Konjenital duodenal obstruksiyon: 8 yıllık deneyim.” T Klin Gastroenterohepatol 2000, 11:61-64

D25. Aktaş S, Ortaç R, Günşar C, Karaca İ, “Hirschsprung hastalığında sinir pleksusu ve ganglion hücresi dağılımının hücresel analizi” Türkiye Ekopatoloji Dergisi 2000; 6 (1-2): 13-17

D26. Apa H, Aktaş S , Ergüven B , Ortaç R , Karaca İ , Özalp M , Vergin C, “ Bir over kökenli juvenil granulosa hücreli tümör olgusu “Ege Tıp Dergisi 2001, 40(2): 141-143.

D27. Aktaş S, Ortaç R, Karaca İ, Geylani S, “Renal Wilms tümöründe histolojik komponentler ve diferansiyasyon varlığının sağkalım ile ilişkisi” Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2001, 2(1) 13-5.

D28. Aktaş S, Ortaç R, Diniz G, Erbay A , Karaca İ, Kızılay N , Vergin C, “Nöroblastom olgularımızın modifiye shimada yöntemiyle Histopatolojik sınıflandırılması ( 35 olgu retrospektrif çalışma )” Türk Patoloji Dergisi 2001, 17 (1-2) 7-10.

D29. Günsar C , Karaca İ , Şencan A , Ceylan H , Mir E, “Semptomatik yenidoğanlarda intestinal rotasyon anomalilerinin klinik ve radyolojik tanımlanması” Pediatrik Cerrahi Dergisi, 2002, 16, 12-15.

D30. Günsar C , Şencan A, Karaca İ , Ceylan H ,Fesçekoğlu O, Mir E, “Cerrahi tedavi uygulanan üreteropelvik bileşke darlıkları : Bir yaş üstü olgularda 10 yıllık deneyimimiz” Pediatrik Cerrahi Dergisi, 2002, 16, 41-46.

D31.Apa H, Diniz G, Sarıtaş T, Aktaş S , Ortaç R , Karaca İ, Karkıner A ,Vergin C, “ Abdominal inflammatory myofibroblastic tumor : Review of the literature by means of a case report “ Turkish Journal of Cancer 2002, 32(1), 28-31.

D32. Karaca İ., Hoşgör., Karkıner A., Temir G., Süzek D., Özdamar A. ‘Yenidoğan dönemi sonrası tanı konulan konjenital diyafragma hernisi’ Atatürk Eğitim Hastanesi Dergisi 2002, 40(4): 15 -18

D33. Karaca İ, Temir G, Karkıner A, Hoşgör M, Özdamar A, Topçu K. Nadir görülen bir vaginal kanama olgusu: Vaginal sülük infestasyonu. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 2002, 40(1): 83-85

D34. Karaca İ, Ceylan H, Hoşgör M, Süzek D, Özdamar A, Temir G, Uçan B,”Çocuklarda akciğer kisthidatiğinin albendazol ile tedavisi” Pediatrik Cerrahi Dergisi. 2003, 17(1):21-25.

D35. Karaca İ, Hoşgör M, Ceylan H, Topçu K, Temir G, Uçan B,”Çocukluk çağı akciğer absesi olgularının tedavisi” ” Pediatrik Cerrahi Dergisi. 2003, 17(2):53-57.

D36. Aktaş S, Apa H, Diniz G, Erbay A, Ortaç R, Vergin C, Karaca İ, Elmas N, Yüzer Y,”Androgen-related hepatocellular tumor of the liver associated with Fanconi’s anemia” Turkish Journal of Cancer Vol:33 No:1 2003

D37. Karkıner A, Temir G, Karaca İ,”Seyrek görülen bir vaginal yabancı cisim: bir vaka takdimi.” Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi V:46(2) 2003, 46, 126-127

D38. C Günşar, H. Ceylan, N. Munis, İ. Karaca, E. Mir, “Meckel Divertikülü, İnsidans Ve Çocukluk Çağındaki Komplikasyonlar”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 2003, 17, 30-34.

D39. Günşar C, Karaca İ, Ceylan H, Etensel B, Şencan A, Çetin GG, Kızılay N, Mir E. Çocukluk çağı akut ve perfore apandisitlerinde ultrasonografik bulguların tanı değerleri. AKADEMİK Gastroenteroloji Dergisi, 2004; 3 (2): 88-92

D40. Deniz G, Ortaç R, Aktaş S, Hoşgör M, Karaca İ. Göğüs duvarı hamartomu: Olgu Sunumu. Ege Tıp Dergisi 2005, 44 (1) : 55-58.

D41. Z.Günyüz Temir, Aytaç Karkıner, Erdal Türk, Ahmet Memiş, Ömer Topalak, Hüseyin Evciler, Başak Uçan, Münevver Hoşgör, İrfan Karaca. Nadir Bir Hiperbilirubinemi Nedeni: Bilhemia. Çocuk Cerrahi Dergisi. 2005, 19: 88-91.

D42. Etensel B, Özkısacık S, Temir G, Karkıner G, Edirne Y, Yazıcı M, Karaca İ, Gürsoy H. Çocuklarda lenfanjiom tedavısınde ok-432 kullanımı sonuçlarımız. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2006; 7(3) : 31–34

D43. Karkıner A, Temir ZG, Kandırıcı A, Yayla D, Uçuk E, Uçan B, Hoşgör M, Karaca İ. Çocukluk çağı plastron apandisitlerin tedavisinde geciktirilmiş apendektomi gerekli midir? Çocuk Cerrahisi Dergisi 20(1): 21-24, 2006

D44. B.Uçan, D.Yayla, R.Ortaç, G.Temir, G. Diniz, A. Karkıner, M. Hoşgör, İ. Karaca. Üreterovezikal darlık olgularında bozulmuş pacemaker aktivitesi ve fibrotik değişiklikler Çocuk Cerrahisi Dergisi, Volume 21, Number 1, 2007, sayfa 53-58

D45. İrfan KARACA, Aytaç KARKINER, Erdal TÜRK, Günyüz TEMİR, Başak UÇAN, Esra UÇUK, Münevver HOŞGÖR. Hirschsprung hastalığında Duhamel-Martin ve transanal endorektal pullthrough ameliyatlarının sonuçlarının karşılaştırılması. Çocuk Cerrahi Dergisi. 21(1): 20-24, 2007.

D46. İrfan Karaca, Erdal Türk, Başak Uçan, Aytaç Karkıner, Günyüz Temir, Aliye Kandırıcı, Münevver Hoşgör. Hirschsprung hastalığı düşünülen Yenidoğan ve infantlarda kontrast enema öncesi dekompresyon: yanıltıcı mıdır? Çocuk Cerrahi Dergisi. 21(1): 25-29, 2007.

D47. Erdal TÜRK, İrfan KARACA, Aytaç KARKINER, Hüseyin Evciler, Ragıp ORTAÇ, Günyüz TEMIR, Başak UÇAN. Derya YAYLA. Ratlarda, Sol Kolon Greftinde Eritropoetin’in İskemi Üzerine Koruyucu Etkileri. Gülhane Tıp Dergisi 2008; 50: 233-37.

D48. İrfan Karaca, Erdal Türk, Hüseyin Evciler, Ragıp Ortaç, Aytaç Karkıner, Günyüz Temir, Esra Uçuk. Waardenburg sendromu ve Hirschsprung Hastalığı birlikteliği: 10 yıllık deneyim. Türkiye Çocuk Hast Derg. 2009; 3(1):18-23

D49. İ.Karaca E.Türk, T.Meşe, B.Demirağ, Ş.Faytoncu. İnfantil hemanjiomda birinci basamak tedavisi olarak propranolol kullanımı: Olgu Sunumu. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi. 2014; 4(1):65-68, doi: 10.5222/buchd.2014.065

D50. E.Türk, İ.Karaca, E.Şahin, U.M.Yıldırım, R.Ortaç. Farklı bir klinik tabloyla başvuran, sigmoid ve inen kolon yerleşimli mezenterik kist: Olgu Sunumu. İzm Üniv Tıp Derg 2014; 1:44-47.

D51. E.Türk, İ.Karaca. Prepubertal labial füzyonda tedavi yöntemleri. İzm Üniv Tıp Derg (Kabul Tarihi: 29/09/2014)

D52. Erdal Türk, İrfan Karaca, Ragıp Ortaç. Giant pilomatrixoma of the arm: An unusual presentation in a child. J. Exp. Clin. Med., 2016; 33(1): 41-43 doi: 10.5835/jecm.omu.33.01.012

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.Karaca İ, Mutaf O, Balık E, Tunçyürek, “İzole barsak segmentlerinde revaskülarizasyon olanaklarının araştırılması – ll” IV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 31, İstanbul, 1984

E2.Yıldız K, Karaca İ, Özcan D, Şivillioğlu Ç, “Puetz – Jeghers Sendromu (Bir olgunun klinik ve patolojik olarak değerlendirilmesi)” Patoloji Simpozyumu, 18-9, Samsun, 1987

E3.Yıldız K, Karaca İ, Özcan D, Şivillioğlu Ç, Özaran Y, “Peutz – Jeghers Sendromu” VIII. Ulusal Patoloji Kongresi,V2:1005-9, Ankara, 1988

E4.Karaca İ, Yalçın M, Altıntoprak Z, Şencan A, Ceylan H, Mir E, “Çocuklarda inmemiş testis” I. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı, 23-33, Bursa, 1992

E5.Mir E, Karaca İ, Sayan A, Yıldız A, Ceylan H, Şencan A, “Çocukta glans penis yerleşimli bir kaposi sarkomu olgusu” I. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı, 23-33,Bursa, 1992

E6.Mir E, Karaca İ, Sayan A, Ceylan H, Şencan A, “Atnalı böbrekte Wilms tümörü” I. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı, 23-33,Bursa, 1992

E7. Karaca İ, Sayan A, Munis N, Altıntoprak Z, Şencan A, Mir E, “ Üreteropelvik darlık nedeni olarak bir üreteral polip olgusu” I. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı, 23-33,Bursa, 1992

E8. Mir E, Killi R, Ceylan H, Özbek S, Sayan A, Sevinç E, Karaca İ, “İntraskrotal patolojilerin tanısı ve takibinde renkli doppler ultrasonografinin yeri” XII. Ulusal Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi, V5-T33,Kuşadası, 1992

E9. Mir E, Karaca İ, Sayan A, Ceylan H, Yıldız A, Şencan A, “Atnalı böbrekte Wilms tümörü: Olgu sunumu” XII. Ulusal Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi, V5-T33,Kuşadası, 1992

E10.Mir E, Karaca İ, Sayan A, Saday C, Günşar C, Yıldız A, Yalçın M, “Rektal duplikasyon: Olgu sunumu” XII. Ulusal Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi, V5-T33,Kuşadası, 1992

E11.Ceylan H, İnan S, Saday C, Günşar C, Munis N, Karaca İ, Mir E, “ Çocuk hastanesi poliklinik olgularının mikrobiyolojik tarama sonuçları” IV. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, V18:164,İzmir, 1993

E12.Kayhan A, Karaca İ, Munis N, Karaca E, Mir E, “ Bebeklik döneminde rastlanılan safra yolları perforasyonu” I. Uluslar Arası Katılımlı Hepato – Pankreato – Bilier Cerrahi Günleri,V1:14, İstanbul, 1993

E13.Atlıhan F, Çalkavur Ş, Mir E, Karaca İ, Vergin C, Targan Ş, Ortaç R, “Wilms tümörlü 26 olgunun değerlendirilmesi” VIII. Pediatrik Tümörler ve Tıpta Yenilikler ’95 Kongresi,10-53-79, Mersin, 1995

E14.Karkıner A, Karaca İ, Mir E, Ortaç R, Melek M, Atlıhan F, Targan Ş, “ Çocukluk çağı solid tümörlerinde second look operasyonları” VIII. Pediatrik Tümörler ve Tıpta Yenilikler ’95 Kongresi, 10-53-79,Mersin, 1995

E15.Vergin C, Can D, Targan Ş, Atlıhan F, Karaca İ, Ortaç R, “ Nöroblastoma tanısı ile izlenen 25 olgunun değerlendirilmesi” VIII. Pediatrik Tümörler ve Tıpta Yenilikler ’95 Kongresi, 10-53-79,Mersin, 1995

E16. Melek M, Karaca İ, Mir E, Ortaç R, Karkıner A, Atlıhan F, Çalkavur Ş, “ Çocukluk çağı göğüs duvarı tümörleri “ VIII. Pediatrik Tümörler ve Tıpta Yenilikler ’95 Kongresi,10-53-79, Mersin, 1995

E17.Targan Ş, Bak M, Atlıhan F, Mir E, Karaca İ, Ortaç R, “ Castleman Hastalığı, otoimmun hemolitik anemi, trombositopeni ve Selektif Ig A eksikliği” VIII. Pediatrik Tümörler ve Tıpta Yenilikler ’95 Kongresi, 10-53-79,Mersin, 1995

E18.Şimsek K, Yalçın M, Güder G, Karaca İ, Mir E, “Yenidoğan hirschprung olgularının değerlendirilmesi” I.Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi,138-9 Çeşme,1995

E19.Günşar C, Mir E, Karaca İ, Akçora B, Melek M,”Çocuklarda intestinal rotasyon anomalileri” I. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, 138-9,Çeşme, 1995

E20.Saday C, Şencan A, Karkıner A, Karaca İ, Mir E, “Lobar emphysema in childhood”I. World Conference On The Prevention And Treatment Of Caustic Esophageal Burns In Children, 73-99,Çeşme, 1996

E21.Şencan A, Karaca İ, Munis N, Mir E, Mutaf O, “Familial achalasia in children” I. World Conference On The Prevention And Treatment Of Caustic Esophageal Burns In Children,73-99, Çeşme, 1996

E22.Karaca İ, Mir E, Güder G, Yalım P, Saday C, Günşar C, “A retrospective evaluation of Bochdalek hernias” I. World Conference On The Prevention And Treatment Of Caustic Esophageal Burns In Children, 73-99,Çeşme, 1996

E23.Mir E, Karaca İ, Günşar C, Etensel B, “Mediastinal masses, evaluation of six cases”I. World Conference On The Prevention And Treatment Of Caustic Esophageal Burns In Children, 73-99,Çeşme, 1996

E24. Karaca İ, Günşar C, Ortaç R, Külcü E, Mir E, “A rare cause of distal esophageal stenosis tracheobronchial remnant: case report” I. World Conference On The Prevention And Treatment Of Caustic Esophageal Burns In Children, 73-99,Çeşme, 1996

E25.Mir E, Karaca İ, Günşar C, Melek M, “Chest wall tumors in childhood” I. World Conference On The Prevention And Treatment Of Caustic Esophageal Burns In Children,73-99, Çeşme, 1996

E26.Karaca E, Karaca İ, Karkıner A, Günşar C, Saday C, Mir E, “Wilms tümörü tedavisinde cerrahi yaklaşım: 31 olgunun analizi” V. Karadeniz Tıp Günleri, 120,Trabzon, 1996

E27.Şencan A, Mir E, Akçora B, Özer E, Günşar C, Karaca İ,”Selektif myenterik pleksus destrüksiyonunun kısa barsaklı deneklerde intestinal adaptasyon ve morfoloji üzerine etkisi” XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 39-55,İstanbul, 1997

E28.Şencan A, Mir E, Karaca İ, Karkıner A, Akçora B, Günşar C, “İnmemiş testisli olgularımızdaki epididim malformasyonları” XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul,39-55, 1997

E29.Şencan A, Mir E, Karaca İ, Etensel B, Argon N, Karakuş M, “Çocuk cerrahisi yoğun bakımında risk grubu hastalarda renal fungal bezoarın araştırılması” XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 39-55,İstanbul, 1997

E30.Ceylan H, Mir E, Karaca İ, Temir G, Akçora B,”Çocukluk çağı künt böbrek travmalarında tedavi yaklaşımlarımız” XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 39-55, İstanbul, 1997

E31.Günşar C, Mir E, Külcü E, Karaca İ, Şencan A, Elcüman Y, “Üreteropelvik bileşke darlıkları: 47 olgunun değerlendirilmesi “ IV. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 177,İstanbul, 1997

E32.Şencan A, Mir E, Karaca İ, Güder G, Akçora B, Günşar C, “Epididym malformations of the children with undescended testes” IV. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 235,İstanbul, 1997

E33Aktaş S, Düzovalı Ö, Karaca İ, Ortaç R, Mir E, “Renal Wilms tümöründe prognostik faktörler” X. Pediatrik Onkoloji Kongresi, 20,Ankara, 1998

E34.Düzovalı Ö, Ortaç R, Karaca İ, Argon N, Uslu Y, Anacak Y, Vergin C, Atlıhan F, “ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi tümör istatistikleri: 1990 – 1997” X. Pediatrik Onkoloji Kongresi, 20,Ankara, 1998

E35.Karaca İ, Günşar C, Etensel B, Temir G, Şencan A, Mir E, “Isolated esophageal atresia with spontaneus recanalization: a case report” Ege Pediatric Thorax days III, The Pediatric Esophagus, Kuşadası, 1998

E36.Bostancı A, Şencan A, Karaca İ, Mir E, “Neonatal inguinoscrotal hematocele “ XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi; 67-122,Antalya, 1998

E37.Bostancı A, Şencan A, Karaca İ, Mir E, “Biliary atresia of cyst type I: A case report” XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi; 67-122,Antalya, 1998

E38.Etensel B, Süzek D, Şencan A, Altıntoprak Z, Karaca İ, Mir E, “Çocuklarda epididimit:Aitta yatan üriner anomali ve patolojiler” XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi; 67-122,Antalya, 1998

E39.Melek M, Günşar C, Karaca İ, Şencan A, Mir E, Ortaç R, Canan O, “The biochemical and histopathological effects of ursodeoxycholic acid and metronidazole on total parenteral nutrition associated hepatic dysfunction in rabbits: an experimental study” XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi; 67-122,Antalya, 1998

E40.Karkıner A, Altıntoprak Z, Temir G, Şencan A, Karaca İ, Mir E, “The management of appendicial mass:is interval appendectomy necessary ?” XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 67-122,Antalya, 1998

E41.Altıntoprak Z, Melek M, Günşar C, Karaca İ, Mir E, “Diafragma hernisi ve torakoabdominal duplikasyon birlikteliği” XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 67-122,67-122,Antalya, 1998

E42.Altıntoprak Z, Karaca E, Şencan A , Karaca İ, Mir E, “Kısa barsak sendromunun cerrahi tedavisine yönelik geliştirilen omentoenteropeksi segmentinin absorbsiyon fonksiyonlarının gösterilmesi” XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi; 122,Antalya, 1998

E43.Akçora B, Şencan A, Altıntoprak Z, Karaca İ, Mir E, “Kısa barsaklı deneklerdeki ileal antiperistaltik segmentin intestinal adaptasyona etkisi” XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi; 122,Antalya, 1998

E44.Aktaş S, Ortaç R, Düzovalı Ö, Karaca İ, “Nöroblastomlarda kemoterapiye direnci belirleyici bir faktör olarak glutatyon S – transferaz – π immünoreaktivitesi” IV. Ege Onkoloji Günleri, Prof. Dr. Senay Öztop Pediatrik Onkoloji Sempozyumu, İzmir, 1999

E45.Düzovalı Ö, Baran M, Ortaç R, Karaca İ, Argon N, Anacak Y, Vergin, C, Atlıhan F, Hayadaroğlu A, “Çocukluk çağı Hodgkin hastalığı tedavi sonuçları” IV. Ege Onkoloji Günleri, Prof. Dr. Senay Öztop Pediatrik Onkoloji Sempozyumu, 131-9,İzmir, 1999

E46.Aktaş S, Ortaç R, Düzovalı Ö, Karaca İ, Geylani S, “Renal Wilms tümöründe anaplazi ve mitozun sağkalım ile ilişkisi” IV. Ege Onkoloji Günleri, Prof. Dr. Senay Öztop Pediatrik Onkoloji Sempozyumu, 141-8,İzmir, 1999

E47.Aktaş S, Ortaç R, Karaca İ, Düzovalı Ö, Geylani S, “Renal Wilms tümöründe histolojik komponentler ve differansiyasyon varlığının sağkalım ile ilişkisi” IV. Ege Onkoloji Günleri, Prof. Dr. Senay Öztop Pediatrik Onkoloji Sempozyumu, 205-9,İzmir, 1999

E48.Çetin G, Karaca İ, Düzovalı Ö, Ortaç R, Çetin B, “İnfantil fibrosarkom: Çocukluk çağı nadir bir yumuşak doku tümörü”IV. Ege Onkoloji Günleri, Prof. Dr. Senay Öztop Pediatrik Onkoloji Sempozyumu, 196-8,İzmir, 1999

E49.Karkıner A, Günşar C, Karaca İ, “ Milk curd sendromu: Yenidoğan çekum perforasyonunun nadir bir sebebi” XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 202,Antalya, 1999

E50.Elcüman Y, Karaca İ, Kirkali G, Tokgöz Z, Aktaş S, “ Yenidoğan ratlarda tiroksin ve deksametazonun intestinal iskemi –Reperfüzyon hasarı üzerine etkisi” XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 190, Antalya, 1999

E51.Şencan A, Günşar C, Karaca İ, Bostancı Şencan A, Mir E, “ İntraskrotal paratestiküler yerleşimli rhamdomyoa: Olgu sunumu” XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 157,Antalya, 1999

E52.Şencan A, Karaca İ, Mir E, “Bilier appendiko – duodenestomi: Olgu-sunumu” XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 141, Antalya, 1999

E53. Süzek D, Altıntoprak Z, Günşar C, Karkıner A, Şencan A, Karaca İ, Mir E, “Çocuklarda kist hidatik hastalığında tedavi yaklaşımları” XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 139,Antalya, 1999

E54. Fesçekoğlu O, Günşar C, Şencan A, Temir G, Karaca İ, Mir E, “Hirschsprung hastalıklı yenidoğan ve infantlarda kolostomisiz duhamel – martin operasyonu” XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 96, 57-8,Antalya, 1999

E55.Yazıcı M, Erikçi V, Temir G, Şencan A, Ural Z, Karaca İ, Arıkan A, Mutaf O, “Eventration of diaphragm” I. World Congress Of The Pediatric Thoracic Disciplines, 57-8,Çeşme, 2000

E56. Yazıcı M, Temir G, Günşar C, Güçlü C, Karaca İ, Mutaf O, “ Hiatal hernias in children “ I. World Congress Of The Pediatric Thoracic Disciplines, 57-8,Çeşme, 2000

E57.Ergüven B, Apa H, Özalp M, Karaca İ, Aktaş S, Ortaç R, Vergin C, “Over kökenli jüvenil granuloza hücreli tümör” XI. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi, 89,Kuşadası, 2000

E58. Kansoy S, Aksoylar S, Kantar M, Vergin C, Öniz H, Uysal K, Corağçıoğlu,F, Balık E, Aktuğ T, Karaca İ, Tunçyürek M, Kargı A, Kınay M, Haydaroğlu A, Düzovalı Ö, Sarıalioğlu F, Öztop S, Çetingül N, Olgun N, “ İzmir pediatrik onkoloji grubu (İPOG – 92), Nörobalstoma tedavi sonuçları” XI. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi, 102,Kuşadası, 2000

E59.Sarıtaş T, Özalp M, Apa H, Çalkavur Ş, Karaca İ, Ortaç R, Aktaş S, Vergin C, “Hodgkin hastalığı ve akut lenfoblastik lösemili 2 olguda gelişen sekonder Non Hodgkin lenfoma” XI. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi, 113,Kuşadası, 2000

E60.Düzovalı Ö, Karaca İ, Ortaç R, Argon N, Özalp M, Vergin C, “Çocukluk çağı rekürren solid tümörlerinde ifosfamid, karboplatin ve etoposid içeren rejimler” XI. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi, 68,Kuşadası, 2000

E61.Özalp M, Öztekinel B, Ortaç R, Aktaş S, Karaca İ, Diniz G, Çalkavur Ş, Serdaroğlu E, Vergin C, Atlıhan F, “Çocukluk çağı Non Hodgkin lenfomalı olgularımız” XI. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi, 82,Kuşadası, 2000

E62.Günşar C, Şencan A, Karaca İ, Mir E, “Üreterosel: 8 olgu ile deneyimlerimiz” XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 9,Antalya, 2000

E63.Karaca İ, Temir G, Karkıner A, Şencan A, Topçu K, Özdamar A, “Pankreas pseudokistlerinde konservatif yaklaşım: Perkütan drenaj ve somatostatin kullanımı” XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 41,Antalya, 2000

E64.Karkıner A, Karaca İ, Temir G, Arıkan A, “Yenidoğanda major cerrahi operasyonların antioksidan defans mekanizmasına etkisi” XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,47, Antalya, 2000

E65.Karaca İ, Temir G, Çetin G, Vergin C, Aktaş S, “İleri evre Nöroblastom tedavisinde geciktirilmiş cerrahinin rolü” XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 47,Antalya, 2000

E66.Günşar C, Şencan A, Karaca İ, Fesçekoğlu O, Ceylan H, Etensel B, Mir E, “Üreteropelvik bileşke darlıkları: 10 yıllık deneyimimiz” XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 59, Antalya, 2000

E67.Altıntoprak Z, Utku M, Süzek D, Şencan A, Karaca İ, “Yanık hastalarda Mepitel-Povidon iyot uygulaması ile Povidon iyot-debridman uygulamasının karşılaştırılması” XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 80,Antalya, 2000

E68.Çetin G, Karaca İ, Temir G, Girgin F. Ortaç R, “İnvaginasyon sonucu ortaya çıkan iskemi-reperfüzyon yaralanmasında diklofenak sodyum etkinliğinin araştırılması” XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 93,Antalya, 2000

E69.Günşar C, Şencan A, Çetin G, Karaca İ, Ceylan H, Etensel B, Kızılay N, Mir E, “Apandisit tanısında ultrasonografik incelemenin değeri” XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 96,Antalya, 2000

E70.Altıntoprak Z, Süzek D, Şencan A, Utku M, Topçu K, Karaca İ, “Akciğer kist hidatiğinin albendazol ile tedavisi” XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 116,Antalya, 2000

E71.Şencan A, Günşar C, Süzek D, Şencan AB, Karaca İ, Mir E, “Çocukluk çağı ampiyemi” XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 120,Antalya, 2000

E72.Saday C, Çetin G, Karaca İ, “Gastroşizisde anestezisiz barsak redüksiyonu (Bianchi Redüksiyonu)” XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 122,Antalya, 2000

E73.Karaca İ, Uçan B, Şencan A, Altıntoprak Z, Süzen A, “Ender görülen gastrointestinal duplikasyonlar: 4 olgu sunumu” XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 127,Antalya, 2000

E74.Şencan A, Mir E, Karaca İ, Topçu K, Ceylan H, “Pilorik atreziye eşlik eden multipl intestinal atrezi ve pilorokoledokal fistül” XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 127,Antalya, 2000

E75.Şencan A, Günşar C, Süzen A, Şencan AB, Etensel B, Karaca İ, Mir E, “Konjenital duodenal obstruksiyon: 8 yıllık deneyim” XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 127,Antalya, 2000

E76.Çetin G, Karaca İ, Çetin B, Mir E, “Anorektal malformasyonlu hastalarımızdaki 10 yıllık klinik ve tedavi yaklaşımlarımız ve fonksiyonel sonuçlarımız” XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 143,Antalya, 2000

E77.Hoşgör M, Karaca İ, Altıntoprak Z, Uçan B, “Asosiye anomalilerin konjenital diafragma hernisindeki yaşam oranına etkileri” XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 150, Antalya, 2000

E78.M.Hoşgör, İ.Karaca, B.Uçan, G.Diniz, R.Ortaç, S.Aktaş, O.Fesçekoğlu, A.Süzen, E.Türk, M.Utku “Çocukluk Çağı Kasık Bölgesi Patolojilerinde Tip III Kollajen Dağılımı” XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Belek-Antalya 2001

E79.İ.Karaca, B.Uçan, D.Süzek, A.Özdamar, A.Süzen, K.Topçu, E.Türk, M.Hoşgör “Çocuklarda Karaciğer Kist Hidatik Hastalığında Perkütan Drenajın Albendazol ile Kombinasyonu “XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Belek-Antalya 2001

E80. İ.Karaca, B.Uçan, D.Süzek, A.Özdamar, A.Şencan, Ş.Kurtuluş, M.Hoşgör “Çocukluk Çağı Akciğer Kist Hidatik Hastalığında Tıbbi Tedavinin Etkinliği” XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Belek-Antalya 2001

E81.İ.Karaca, B.Uçan, O.Fesçekoğlu, K.Topçu, A.Şencan, G.Temir, H.Evciler, M.Hoşgör “Çocukluk Çağı Akciğer Apselerinde Tedavi Yöntemlerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması” XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Belek-Antalya 2001

E82. Z.G.Temir, İ.Karaca, A.Karkıner, R.Ortaç, T.Tanyalçın, M.Hoşgör “Deneysel Koroziv Özefagus Yanığında Sukralfatın Striktür Gelişimi Üzerine Etkinliği “XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Belek-Antalya 2001

E83.Şencan, A. Şencan, S. Aktaş, C. Kabaroğlu, S. Habif, İ. Karaca “Yavru Ratlarda Hipoksinin İndüklediği İntestinal Hasarlanmada Sukralfatın Profilaksi ve Tedavi Üzerine Etkisi” XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Mersin 2002

E84.M. Hoşgör, İ. Karaca, E. Özer, D. Süzek, Ç. Ulukuş, O. Fesçekoğlu, B. Uçan, G. Temir “Çocukluk Çağındaki İnguinal Patolojilerde Tip I ve Tip III Kollajen Etkileşiminin Düz Kas Dağılımı İle İmmunohistokimyasal Karşılaştırılması” XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Mersin 2002

E85.K. Topçu, M. Hoşgör, İ. Karaca, B. Uçan, G. Temir, H. Evciler, E. Türk, A. Kemer, Ş. Kurtuluş “Hipospadias Cerrahisinde Farklı Yöntemlerin Sonuçlarının Tek ve Objektif Bir Skorlama Sistemi İle Değerlendirilmesi XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Mersin 2002

E86. Karaca İ, Hoşgör M, Süzen A, Uçan B, Temir G, Özdamar A, Utku M, Keskin K. Çocukluk çağı kronik idiopatik trombositopenik purpura olgularında splenektomi endikasyonlarımızın ve sonuçlarımızın değerlendirilmesi. XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin 2002

E87. Ateş O, Hakgüder G, Olguner M, Seçil M, Göktay Y, Temir G, Hoşgör M, Karaca İ, Akgür F. Extrahepatik portal hipertansiyonlu olgularda Rex Şantı. (Mezenteriko-sol portal by-pass) ameliyatı. XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin 2002

E.88. E Türk, A Karkıner, G Temir, B Uçan, E Uçuk, M Hoşgör, İ Karaca. Çok uzun segment Hirschsprung hastalığında uygun olmayan operasyonlar önlenebilir mi? Ne yapılmalı? XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 8-10 Ekim 2003, Şanlıurfa. (SB37).

E89. Temir G, Karkıner A, Uçan B, Uçuk E, Kandırıcı A, Yayla D, Keskin K, Hoşgör M, Karaca İ. Apandisit Olgularında Anormal İdrar Sonuçlarının. Değerlendirilmesi. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,8-10 Ekim 2003, Şanlıurfa

E90. Temir G, Karkıner A, Utku M, Keskin K, Özdamar A, Uçan B, Altıntoprak Z, Hoşgör M, Karaca İ. Yanık Olgularında Mepitel Uygulamasının Etkinliği XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,8-10 Ekim 2003, Şanlıurfa

E91. Karkıner A, Utku M, Kurtuluş Ş, Temir G,Uçan B, Hoşgör M, Karaca İ. Çocukluk Çağı Multisistem Ve İzole Künt Karaciğer Travmalarında Nonoperatif Tedavinin Etkinliği. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,8-10 Ekim 2003, Şanlıurfa

E92. Temir G, Kurtuluş Ş, Karkıner A, Kemer A, Erbay A, Ortaç R, Hoşgör M, Karaca İ. Nadir Bir Bulgu Olarak Perianal Lezyon İle Karakterize Bir Histiositoz Olgusu. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,8-10 Ekim 2003, Şanlıurfa

E93. Topçu K, Karkıner A, Temir G, Uçan B, Hoşgör M, Karaca İ. Sakrokoksigeal Hamartom Ve İntrakardiak Rabdomyom Birlikteliği Olan Bir Yenidoğan Tuberoskleroz Olgusu. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 8-10 Ekim 2003, Şanlıurfa.

E94. Uçan B, Özdamar A, Temir G, Karkıner A, Süzen A, Hoşgör M, Karaca İ. Koledok kisti tedavisinde apendiküler konduit iyi bir seçenek midir? Olgu Sunumu. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,8-10 Ekim 2003, Şanlıurfa

E95. Hoşgör M, Karaca İ, Uçan B, Ulukuş Ç, Özer E, Kurtuluş Ş, Özkara E, Şam B, Karkıner A, Temir G. Konjenital üreteropelvik bileşke darlıklarında düz kaslarda yapısal değişiklikler. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,8-10 Ekim 2003, Şanlıurfa

E.96. Karkıner, İ Karaca, M Hoşgör, G Temir, B Uçan, E Türk, E Uçuk. Çocukluk çağı künt toraks travmaları. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 8-10 Ekim 2003, Şanlıurfa. (P8).

E97. G Temir, A Erbay, A Karkıner, H Gülen, E Uçuk, A Kandırıcı, C Vergin, M Hoşgör, İ Karaca. Wilms tümörü tedavi sonuçları (sözlü bildiri). Wilms Tümörü Kursu, Ankara, Mayıs 2004

E.98. ZG Temir, A Karkıner, E Türk, A Memiş, Ö Topalak, B Uçan, M Hoşgör, İ Karaca. Posttravmatik Bilhemia olgusunda nonoperatif tedavi. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 8-11 Eylül 2004, Bursa. (P82).

E.99 A Karkıner, G Temir, A Kandırıcı, D Yayla, E Uçuk, B Uçan, M Hoşgör, İ Karaca Çocukluk çağı plastron apendisitlerinin konservatif tedavisinde geciktirilmiş apendektomi gerekli midir? (sözlü bildiri) Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, Ekim 2004

E100. G Gülfidan, F Ayhan, A Karkıner, N Yaşar, G Temir. Nozokomiyal bir salgın etkeni olarak Serratia Marcescens Hastane İnfeksiyonları Kongresi, Ankara, Nisan 2004. (poster)

E.101. Özdamar A, Topçu K, Gümüştekin M, Gürel D, Özer E, Uçan B, Temir G, Karaca İ, Hoşgör M. Gastroşizis oluşturulmuş civciv modelinde intraamniyotik eritropoetin uygulaması barsak hasarını önlemekte ve hipoperistaltizmi düzeltmektedir.XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Eylül 2005

E102. Topçu K, Özdamar A, Gürel D, Apaydın Ş, Özer E, Karaca İ, Karkıner A, Uçan B, Temir G, Hoşgör M. İnce Barsakta rezeksiyon ve anastomoz uygulanan ratlarda eritropoetinin postoperatif kontraktilite ve anastomoz sağlamlığına etkilerinin araştırılması. XXIII.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Eylül 2005

E.103. İrfan Karaca, Erdal Türk, Başak Uçan, Aytaç Karkıner, Günyüz Temir, Aliye Kandırıcı, Münevver Hoşgör. Hirschsprung Hastalığı (HH) düşünülen yenidoğanlarda (yd) kontrast enema öncesi dekompresyon:yanıltıcı mıdır? XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 21-24 Eylül 2005, Gaziantep. (SB43).

E.104. İrfan Karaca, Aytaç Karkıner, Erdal Türk, Günyüz Temir, Başak Uçan, Esra Uçuk, Münevver Hoşgör. Hirschsprung Hastalığında (HH) Duhamel-Martın ve transanal endorektal pullthrough (TEPT) sonuçlarının karşılaştırılması. XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 21-24 Eylül 2005, Gaziantep. (SB39)

E.105. İrfan Karaca, Aytaç Karkıner, Erdal Türk, Başak Uçan, Günyüz Temir, Esra Uçuk, Ragıp Ortaç*, Münevver Hoşgör. Ziegler operasyonu uygulanan, ailesel geçişli Waardenburg-Shah sendromlu bir hastada manometrik değerlendirme. XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 21-24 Eylül 2005, Gaziantep. (P4)

E.106. Günyüz Temir, Aytaç Karkıner, Atike Kemer, Başak Uçan, Erdal Türk, Gülden Diniz, Safiye Aktaş, Münevver Hoşgör, İrfan Karaca. Nadir bir karın ağrısı nedeni: müllerian kanal anomalisi XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 21-24 Eylül 2005, Gaziantep. (P43).

E.107. Temir G, Karkıner A, Kandırıcı A, Uçan B, Erbay A, Diniz G, Ergin M, Hoşgör M, Karaca İ. Sakrokoksigeal teratomu taklit eden nöroblastoma olgusu. XXIII.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Eylül 2005

E.108. Erdal Türk, İrfan Karaca, Aytaç Karkıner, Ragıp Ortaç, Günyüz Temir, Başak Uçan, Derya Yayla, Münevver Hoşgör. Ratlarda hazırlanan sol kolon greftinde eritropoetinin iskemi üzerine etkilerinin araştırılması. XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 4-8 Kasım 2006,Adana. (TP5).

E.109. İrfan Karaca, Erdal Türk, Aytaç Karkıner, Ragıp Ortaç, Günyüz Temir, Başak Uçan, Esra Uçuk. Waardenburg Sendromu ile Beraber Total İntestinal Aganglionosis: 3 Olgu Sunumu ve Literatür Taraması. XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 4-8 Kasım 2006,Adana. (P 3)

E.110. B Uçan, D Yayla, R Ortaç, G Temir, G Diniz, A Karkıner, M Hoşgör, İ Karaca Üretevezikal darlık olgularında bozulmuş pacemaker aktivitesi ve fibrotik değişiklikler. XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Adana, Ekim 2006

E.111. G Temir, A Karkıner, E Uçuk, A Erbay, D Yayla, H Evciler, A Kandırıcı, B Uçan, M Hoşgör, C Vergin, İ Karaca. Tiflitis gelişen pediatrik onkoloji hastalarında nonoperatif tedavi XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Adana, Ekim 2006

E.112. İ Karaca, M Hoşgör, H Evciler, A Karkıner, G Temir, A Kandırıcı, E Uçuk, B Uçan. Nadir görülen üreter anomalisi: üreter quadriplikasyonu. XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Adana, Ekim 2006 (poster)

E.113. A Karkıner, G Temir, İ Karaca, R Toktaş, H Evciler, A Kemer, A Kandırıcı, D Yayla, B Uçan, M Hoşgör. Foker yöntemi ile tedavi edilen uzun aralıklı özefagus atrezisi ve trakeoözefageal fistül olgusu. XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Adana, Ekim 2006

E.114. Pelvik kalsifikasyonun nadir bir nedeni olan tubaovarian otoamputasyon olgusu

G Temir, A Karkıner, E Uçuk, G Diniz, D Yayla, A Kemer, B Uçan, M Hoşgör, İ Karaca XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Adana, Ekim 2006

E.115. Göğüs duvarı hamartomu: (olgu sunumu). Gülden Diniz Ragıp Ortaç, Safiye Aktaş, Günyüz Temir, Münevver Hoşgör, İrfan Karaca. VI. Pediatrik ve Perinatal Patoloji Kurs Kitabı, Mayıs 2006, İzmir.

E.116. B Uçan, E Uçuk, D Yayla, ZG Temir, AÖ Karkıner, A Kandırıcı, H Evciler, C Öztürk, R Toktaş, İ Karaca. Farklı materyaller ile subüreterik enjeksiyon tedavisinin retrospektif değerlendirilmesi. IX. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Kasım 2007

E.117. A Kemer, B Uçan, S Aktaş, G Temir, A Karkıner, H Evciler, D Yayla, İ Karaca Fötal üreteral transplantasyon üreteral defekt ve striktürlerin tedavisinde bir seçenek olabilir mi? XXV. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çeşme, Ekim 2007

E.118. E Uçuk, H Evciler, T Dağcı, İ Tuğlu, B Uçan, A Kandırıcı, İ Karaca. Travmatik spinal kord yaralanması sonrası neural-glial restricted precursors transplantasyonunun anal sfinkter fonksiyonlarına etkisi. XXV. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çeşme, Ekim 2007

E.119 G Temir, A Karkıner, B Uçan, R Toktaş, A Dursun, N Aksoy, İ Karaca. Transanal endorektal pull-through uygulanan olgularda redo gereksinimi sık mıdır? XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya

E.120. B Uçan, G Temir, A Karkıner, H Evciler, A Dursun, N Aksoy, İ Karaca. Çocuklarda vaskuler olmayan dördüncü derece böbrek yaralanmalarında minimal invaziv tedavi yaklaşımları. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya

E.121. G Temir, A Karkıner, B Uçan, N Aksoy, A Dursun, R Toktaş, İ Karaca. Nonpalpabl testislerde karşı taraf testisin ultrasonografik boyutu testis varlığını gösterir mi? XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya

E.122. G Temir, A Karkıner, B Uçan, C Öztürk, A Dursun, N Aksoy, Y Oymak, R Ortaç, İ Karaca. Böbrek kökenli ender bir kitle: kavernöz hemanjiom. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya

E.123. B Uçan, G Temir, A Karkıner, A Dursun, İ Karaca. Hemihipertrofinin nadir bir nedeni: abdominoskrotal hidrosel. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya

E.124. A Karkıner, ZG Temir, C Öztürk, N Aksoy, A Dursun, M Yıldız, Ö Okur, H Evciler, B Uçan, İ Karaca. Çocukluk çağı ve adölesan varikoselleri: 15 yıllık deneyimimiz. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya

E.125 İ Karaca, ZG Temir, A Karkıner, A Dursun, N Aksoy, C Öztürk, M Yıldız, Ö Okur, H Evciler, R Ortaç, C Vergin. Malign hepatik rezeksiyonlar 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya

E126. ZG Temir, A Karkıner, İ Karaca, C Öztürk, A Dursun, N Aksoy, M Yıldız, Ö Okur, H Evciler. Hiatal herni mi? Distal özofageal duplikasyon mu? 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya

E.127. ZG Temir, A Karkıner, B Uçan, C Öztürk, H Evciler, Ö Okur, M Yıldız, A Dursun, N Aksoy, İ Karaca. Başarısız orşiopeksiler: 10 yıllık deneyim. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya

E.128. ZG Temir, A Karkıner, B Uçan, H Evciler, C Öztürk, A Dursun, N Aksoy, M Yıldız, Ö Okur, İ Karaca. Çocukluk çağı koledok kistleri: 11 yıllık deneyim. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya

E.129. İ Karaca, ZG Temir, A Karkıner, N Aksoy, C Öztürk, A Dursun, M Yıldız, Ö Okur, H Evciler. Skrotal agenezi: Gerçek nadir anomali. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya

E.130. ZG Temir, A Karkıner, N Aksoy, A Dursun, C Öztürk, M Yıldız, Ö Okur, H Evciler, M Ergin, İ Karaca. Apendiks vermiformis mi? Meckel divertikülü mü? 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya

E.131. ZG Temir, A Karkıner, A Dursun, N Aksoy, C Öztürk, M Yıldız, Ö Okur, H Evciler, G Diniz, Y Yaman, İ Karaca. Nöroblastomda acil torakotomi. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya

E.132. ZG Temir, A Karkıner, M Yıldız, A Dursun, N Aksoy, C Öztürk, Ö Okur, H Evciler, B Uçan, M Ergin, A Türedi, İ Karaca. Malign testis tümörleri. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya

E.133. ZG Temir, A Karkıner, A Dursun, N Aksoy, C Öztürk, M Yıldız, Ö Okur, H Evciler, G Diniz, A Türedi, İ Karaca. Benign karaciğer kitlelerine yaklaşım. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya

E.134. A Karkıner, M Akgüner, ZG Temir, G Diniz, N Aksoy, A Dursun, C Öztürk, M Yıldız, A. Şencan, H. Evciler, B. Uçan, O Arslan, İ Karaca. 2005-2010 yılları arasında yanık ünitesindeizlenen hastalarımız: Demografik veriler. TÇCD & EPSA & PEDURO & ÇCHD & Ortak Kongresi, 16 - 19 Mayıs 2011, İstanbul (SB 53)

E.135. B. Uçan, İ Karaca, E Serdaroğlu, O Arslan, C Öztürk, O Okur, M Yıldız, H. Evciler, M Hoşgör. Çift toplayıcı sistem üreterosel olgularında üst pol heminefrektomi gereklimidir. TÇCD & EPSA & PEDURO & ÇCHD & Ortak Kongresi, 16 - 19 Mayıs 2011, İstanbul (SBÜ 21)

Yapılan Workshop ve Kongreler

1.Laparoskopi Workshopu- Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, 2001

2. Laparoskopi Workshopu- İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi, 2002

3. Transanal Endorektal Pull Through Workshop: 4-5 Mart 2002, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu

Düzenleyenler:
Dokuz Eylül ÜniversitesiTıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD  (Feza M. Akgür)

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kiniği (İrfan Karaca)

SSK Tepecik Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği (Ahmet Arıkan)

Organizasyon Komitesi: Mustafa Olguner, Münevver Hoşgör, Ali Sayan, Gülce Hakgüder, Başak Uçan, Tunç Özdemir, Oğuz Ateş, Günyüz Temir, Volkan Erikçi, Hikmet Şahin

4. The Pediatric Thorax: An Interdisciplinary Symposium: 10-12 Nisan 2002, Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Başkan: Oktay Mutaf

Genel Sekreter: İrfan Karaca

5. Pediatrik Toraks Derneğinin İlkbahar Toplantısı:

Gastroözofageal Reflü Hastalığı Ve Özofagus Striktürlerinin Tedavisi” Kollokyum/Canlı Operatif Workshop 18-19 Nisan 2003, Ordinaryus Prof Dr Muhittin Erel Amfisi Bornova/İzmir 

ORGANİZASYON: 
Ege Pediatrik Toraks Derneği ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı SSK İzmir Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Birimlerinin Katkılarıyla 

Başkan; Oktay Mutaf

Sekreter; İrfan Karaca 

6. Laparoskopi Günleri- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2004

7. Laparoskopi Workshopu- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2004

8. Deneysel Cerrahi Kursu- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2004

9. 3rd World Conference on the Prevention and Treatment of Caustic Esophageal Burns in Children and Pediatric Thoracic Surgery Colloquium: 15-16-17 Nisan, Çeşme 2005

Başkan: Oktay Mutaf

Exectuve Committee: Hüdaver Alper, Feza Akgür, Ahmet Arıkan, İrfan Karaca, Ali Sayan, Kadir Genç, Münevver Hoşgör

Bunlar da İlginizi Çekebilir

op-dr-erdal-karakaya
Op. Dr. Erdal Karakaya

Dr. Erdal KARAKAYA 1977 yılında Afyon’ da doğdu. Sırasıyla Çamözü ilkokulu, Akşehir A…

Devamını Oku
prof-dr-erdal-turk
Prof. Dr. Erdal TÜRK

20/04/1974 yılında Çorum’da doğan Erdal Türk 1985 yılında Çorum Zübeyde Hanım İlkokul…

Devamını Oku
op-dr-aliye-kandirici
Op. Dr. Aliye KANDIRICI

07/02/1975 yılında Konya’da doğan Aliye Kandırıcı 1985 yılında İzmir Ali Fuat Cebesoy…

Devamını Oku